Ścieżka przyrodnicza w Starej Wsi na terenie Nadleśnictwa

FOT. K. Bańkowski

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa – leśnictwa Ostra, nieopodal Limanowej, u podnóży góry Cichoń, zlokalizowana jest ścieżka przyrodnicza – leśna „Ostra”. Ścieżka ma długość 2,5 km., jej przejście zajmuje od dwóch do czterech godzin. Zarówno najstarsi, jak i najmłodsi przejdą ją bez problemów.

Początek i koniec trasy oznaczony jest tablicami informacyjnymi zawierającymi plan sytuacyjny ścieżki i jej przebieg. Wzdłuż trasy również znajdziemy tablice informacyjne,
z których dowiedzieć się możemy miedzy innymi o górskich lasach, a także ich mieszkańcach. Jednym z punktów ścieżki jest miejsce widokowe, z którego widok obejmuje panoramę pasma Łososińskiego. Jednym z punktów ścieżki jest zbiornik retencyjny, który powstał w ramach programu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji na terenach górskich”, realizowanego przez Lasy Państwowe, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Na końcu trasy znajduje się wiata wypoczynkowa oraz miejsce wyznaczone do rozpalenia ogniska. Ze ścieżki korzystać można zarówno samodzielnie, jak i z pracownikiem Nadleśnictwa Limanowa.

Ścieżka przyrodniczo-leśna ”Pod Ostrą” rozciąga się na długości ponad dwóch kilometrów i wiedzie zboczami północnymi Ostrej i Cichonia (przy dolnej granicy lasu). Na trasie ścieżki wyznaczono pięć punktów przystankowych: „Olszynka karpacka”, „Mieszkańcy lasu”, „Miejsce widokowe”, „Drzewostan dojrzały”, „Łąka przyleśna”. Ścieżka rozpoczyna się w Starej Wsi (przystanek PKS Kampingi).

Fot. K. Bańskowski
Przewiń do góry
Skip to content