Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawie

Fot. Janusz Wańczyk

W Szczawie funkcjonują trzy ujęcia wód mineralnych: „Krystyna”, „Hanna” i „Dziedzilla”. Leczą one nieżyty i przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych, choroby naczyń krwionośnych i układu krążenia, a także choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza nadkwasotę żołądka. Jesienią 2010 r. oddano do użytku okazały budynek pijalni wód mineralnych, w którym mieści się również punkt Informacji Turystycznej. Obok pijalni wód znajduje się deptak, w którym kuracjusze mogą bezpiecznie spacerować w kierunku osiedla Łuszczki. Występowanie wód leczniczych w rejonie Szczawy ma ścisły związek z budową geologiczną tego rejonu. Można wyznaczyć dwie różniące się składem chemicznym. Do pierwszej strefy gdzie występują wody wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe, jodkowe, borowe należą dwa płytkie ujęcia naszych wód „Hanna”, „Dziedzilla” oraz strefa trzecia, głębokiego ujęcia „Szczawa I”. Historia wód leczniczych Szczawy sięga czasów późnego średniowiecza. Po raz pierwszy na ich temat pisał Jan Długosz w dziele Roczniki. Kolejne informacje pojawiły się w wieku XVIII, kiedy to Stanisław Staszic odkrył na terenie Sądecczyzny wody lecznicze, a prof. Baltazazar Hacquet z Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1788 – 1795 dokonał klasyfikacji i opisu ich właściwości. Jednak najważniejsze działania, mające na celu rozwinięcie i udoskonalenie wydobycia wód, były podejmowane dopiero w XX wieku. W 1924 Towarzystwo Górniczo Przemysłowe „Saturn” wykupiło źródła leżące na terenie dzisiejszej Szczawy. Lata trzydzieste XX wieku to czas dość dynamiczny dla rozwoju górnictwa wodnego w tym miejscu. W 1932 roku wykonano odwiert Hanna i Dziedzilla. W następnym roku, firmy Drogista oraz „Karpiński-Skład Apteczny”, na bazie przejętych źródeł Hanny, Dziedzilli, Krystyny i Leguny, podjęły próby utworzenia uzdrowiska. W dwa lata później, a więc w roku 1934, wody eksploatował Antoni Gryzina-Lasek. W 1938 roku, decyzją Ministra Przemysłu i Handlu ustanowiono rejon górniczy dla Szczawy. Lata wojny i okupacji zatrzymały proces rozwoju wydobycia wód leczniczych w tym rejonie. Natomiast od 1945 roku aż do 1999 eksploatacją wód zajmowała się Gminna Spółdzielnia w Kamienicy. Kolejnym krokiem było wykonanie w roku 1977 odwiertu Szczawa I, a na początku lat osiemdziesiątych dokonano rekonstrukcji odwiertów Hanna i Dziedzilla. W latach 90 Uzdrowisko Rabka otrzymało na 20 lat koncesję na eksploatacje wód leczniczych w Szczawie. Obecnie w Szczawie funkcjonują trzy ujęcia wód mineralnych: „Krystyna”, „Hanna” i „Dziedzilla”.

Przewiń do góry
Skip to content