Kościół parafialny w Tymbarku wraz z Kaplicą Myszkowskich i Cmentarzem z I Wojny Światowej

Fot. Kamil Bańkowski

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku erygowana w XIV wieku. Mieści się pod numerem 57. Prowadzą ją księża diecezjalni. Swoim zasięgiem obejmuje wsie Tymbark, Zamieście, Piekiełko i część Podłopienia. Odpust parafialny obchodzony jest w niedzielę po 8 września.

Funkcję kościoła parafialnego pełni kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1824 roku. Ponadto parafia zarządza również dwiema kaplicami na terenie Tymbarku (kaplica Matki Bożej Loretańskiej oraz kaplica Świętego Krzyża) oraz kaplicą św. Józefa Rzemieślnika w Piekiełku, która pełni funkcję kościoła filialnego.

Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu parafii w Tymbarku pochodzi z 1349. Jest to dokument fundacyjny wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, w którym funduje kościół i ustala uposażenie parafii. Wielu badaczy podważa jednak jego autentyczność. Pierwsza bezsporna informacja pochodzi od Jana Długosza, który w swoim dziele Liber beneficiorum dioecesis Cracovienis opisał parafię i znajdujący się w Tymbarku drewniany kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie wiadomo, czy był to jedyny we wsi drewniany kościół, gdyż wszelkie dokumenty parafialne spłonęły wraz ze świątynią w wielkim pożarze na początku XIX wieku. W 1824 oddano do użytku nowy murowany kościół parafialny, który służy wiernym do dziś.

Kaplica Świętego Krzyża w Tymbarku – zbudowana pod koniec XIX wieku kaplica, stanowiąca dawniej grobowiec rodziny Myszkowskich – dawnych właścicieli dworu i majątku w Tymbarku. Jest to ostatni grobowiec, jaki pozostał z cmentarza, który otaczał stary kościół. Kaplicę zbudowano w stylu neogotyckim, na planie prostokąta. Jej ściany opinają skarpy, pomiędzy którymi znajdują się okrągłe okna. Budynek wieńczy dach siodłowy, przykryty dachówką.

Na frontowej ścianie znajdują się dwie tablice, upamiętniające dwóch przedstawicieli rodu Myszkowskich: Ludwika Myszkowskiego – działacza antyhitlerowskiego ruchu oporu, zabitego w obozie w Oświęcimiu oraz Jerzego Myszkowskiego – oficera Wojska Polskiego, zamordowanego w Katyniu. W krypcie znajdują się doczesne szczątki innych przedstawicieli rodu. Jak można przeczytać na portalu Rodziny Myszkowskich Kaplica Myszkowskich, znajdująca się w Tymbarku  to kaplica grobowa rodziny Myszkowskich i Turskich. Kaplica jest pod wezwaniem Św. Krzyża. Została ona wybudowana  w 1875 r. (wg danych Kurii Tarnowskiej). Inne źródła podają rok 1889. Wybudowano ją  dokładnie na miejscu chylącej się ku upadkowi drewnianej kapliczki. Murowana z cegieł, w stylu neogotyckim, prostokątna, o ścianach opiętych skarpami. Nakryta daszkiem siodłowym, kryta dachówką. Okna okrągłe w kształcie rozet. Wewnątrz ołtarzyk i krzyż gotycki kuty w piaskowcu. Dawniej na ołtarzu stały cynowe lichtarze i zabytkowy drewniany krzyż, zostały one jednak skradzione w 1992 r.  Na ścianach freski oraz tablice nagrobne. Pod Kaplicą krypta mieszcząca prochy spoczywających tam osób,  o których informują tablice tej samej treści co w Kaplicy. W roku 2006 pani Barbara Zych (z domu Bzowska) jako jedyna wnuczka zmarłej Zofii Turskiej  – ostatniej właścicielki dóbr tymbarskich, a zarazem i Kaplicy Myszkowskich z powodu niemożności  sprawowania bezpośredniej opieki nad tą kaplicą, aktem z dnia 8.10.2006 r., za zgodą Kurii Diecezjalnej  w Tarnowie, przekazała ją na własność Parafii p.w. Narodzenia NMP w Tymbarku.

Fot. Kamil Bańkowski
Przewiń do góry
Skip to content