Kościół drewniany w Łososinie Górnej

FOT. K. Bańskowski
FOT. K. Bańkowski

Jest to świątynia drewniana z wieżą na planie kwadratu, wielobocznie zamkniętym prezbiterium i dwiema kaplicami bocznymi. Wejście główne znajduje się pod wieżą. Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła jest wykonana
w stylu gotyckim, pochodząca z 1535 roku kamienna chrzcielnica. Tuż obok kościoła znajduje się Pomnik Legionistów. Ma formę strzelistego cokołu zwieńczonego symbolicznym orłem z rozpostartymi skrzydłami. Przed nim stoją dwie armaty.

Drewniany kościół został zbudowany w 1778 na bazie wcześniejszych obiektów sakralnych, w tym kościoła z XV wieku. Od tego czasu był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. Ostatni większy remont miał miejsce w 2008 roku, kiedy to pokryto dach blachą miedzianą.

Kościół jest drewniany, z wieżą na planie kwadratu, wielobocznie zamkniętym prezbiterium i dwiema kaplicami bocznymi. Wejście główne znajduje się pod wieżą.

Wnętrze świątyni przykryte jest płaskim stropem. Ołtarz główny barokowy, pochodzący z 1873 roku. Znajduje się w nim XVIII-wieczny obraz Matka Boża z Dzieciątkiem, który jest przysłaniany obrazem Wszyscy Święci adorujący Trójcę Świętą. Powyżej umieszczono również niewielki wizerunek Przemienienie Pańskie.

Ołtarze boczne rokokowe: ołtarz z figurą Matka Boska z Dzieciątkiem oraz obrazem Święty Józef z Jezusem, ołtarz ku czci Najświętszego Serca Pana Jezuska, z wizerunkiem św. Mikołaja w zwieńczeniu, ołtarz św. Tomasza, ołtarz Miłosierdzia Bożego, ambona, ambona rokokowa, misternie zdobiona, pochodząca z XIX wieku. Chrzcielnica i kropielnica pochodząca z 1535 roku kamienna chrzcielnica jest najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła. Wykonana jest w stylu gotyckim. Z tego samego okresu pochodzi również zabytkowa kropielnica.

Zarówno ściany jak i strop kościoła pokrywa figuralna i ornamentalna polichromia, wykonana w 1882 przez Antoniego Miklasińskiego i odnowiona w 1958 przez Andrzeja Chojkowskiego. Do najciekawszych jej elementów należą: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Sąd Ostateczny, Ukoronowanie Matki Bożej, Król Dawid grający na lutni, Adoracja Matki Bożej
z Dzieciątkiem przez św. Izydora – święty ubrany jest w tradycyjny strój limanowski.

Na wieży kościoła znajduje się zabytkowy dzwon o imieniu „Święty Andrzej”, odlany w 1520 roku. Waży 178 kg; jego średnica to 66 cm, a wysokość klosza ok. 54 cm. Z racji wielkiej wartości historycznej, nie został zabrany przez Austriaków w czasie I wojny światowej ani poddany rekwizycji przez Niemców w czasie II wojny światowej. Z racji złego stanu technicznego od kilkudziesięciu lat nie był używany. W kwietniu 2022 dlatego po otrzymaniu stosownych pozwoleń dzwon odrestaurowano i przywrócono do użytku. 12 kwietnia o godzinie 16:45 został poświęcony przez biskupa Stanisława Salaterskiego.

FOT. J.Wańczyk
Przewiń do góry
Skip to content