Ekspozycja Przyrodnicza w Ośrodku Edukacyjnym GPN

Fot. Janusz Wańczyk

W parku dworskim, w dawnej oficynie, znajduje się Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego, a w XVIII-wiecznych piwnicach ekspozycja przyrodnicza. Zwiedzanie ekspozycji odzwierciedla wędrówkę szlakiem turystycznym, który zaczyna się w dolinie górskiego potoku i wiedzie w coraz wyższe partie Gorców przez różne środowiska przyrodnicze – buczynę karpacką, bór świerkowy i polanę reglową. Ścieżka dźwiękowa, aranżacja dioram i stanowiska interaktywne umożliwiają zwiedzającym indywidualne doświadczanie gorczańskiej przyrody. Można tu zobaczyć i usłyszeć co dzieje się w sercu lasu, pod ziemią, w powietrzu, w wodzie a nawet pod korą i we wnętrzu martwego pnia. Ekspozycja przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego jest dostępna również dla osób poruszających się na wózkach oraz osób niedowidzących i niewidomych.

Ekspozycja ukazuje wyjątkowość przyrodniczą tej części Karpat, w tym zachowane fragmenty puszczy karpackiej, będącej miejscem życia dużych drapieżników, tj. wilk i ryś,  a także rzadkich gatunków ptaków, np. głuszca, orła przedniego. Na poziomie -1 zaplanowano także salę aktywnych zajęć, w której  znajdują się stanowiska do różnorodnych, samodzielnie wykonywanych aktywności, pozwalających na utrwalenie zdobytej wiedzy. Zlokalizowano tu także kącik zabaw dla najmłodszych dzieci. Odwiedzający mogą obejrzeć filmy edukacyjne, poszerzające tematykę prezentowaną na wystawie.

Gorczański Park Narodowy posiada bogatą ofertę edukacyjną dla różnych grup odbiorców.
W ofercie Parku znajdują się zajęcia terenowe i stacjonarne. Zajęcia terenowe prowadzone są w parku dworskim hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej.

Zajęcia edukacyjne organizuje Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłaszać 3 tygodnie przed planowanym terminem, najlepiej droga
e-mailową, na adres: gpn@gorcepn.pl, w treści należy podać: dane kontaktowe organizatora, liczbę uczestników, proponowany termin i miejsce przeprowadzenia zajęć oraz ich temat.
Po otrzymaniu zgłoszenia uzgadniane są szczegóły z organizatorem wycieczki.

Ośrodek edukacyjny znajduje się w zabytkowym parku dworskim, gdzie zwiedzający mogą spędzić czas korzystając z alejek spacerowych, altan edukacyjnych oraz licznych miejsc odpoczynku. Dodatkową atrakcją są niewielkie stawy oraz platforma widokowa.

Przewiń do góry
Skip to content