Cmentarz żołnierzy austriackich z okresu I wojny światowej nr 364 w Kasinie Wielkiej

Fot. Kamil Bańkowski

Cmentarz położony jest nieopodal stacji PKP, gdzie uwagę przykuwają: murowany kurhan z miejscowego kamienia oraz nagrobki kamienne z tablicami metalowymi i nazwiskami poległych żołnierzy austriackich. Żołnierze ci oddali życie podczas działań wojennych, które rozgrywały się w czasie I wojny światowej w pobliżu stacji kolejowej. Z przekazu ustnego świadków ówczesnego zdarzenia można stwierdzić, że podczas walk, jakie toczyły się w Kasinie Wielkiej pomiędzy wojskiem: austriackim (w skład którego wchodzili również Czesi, Węgrzy, Polacy) wspomaganym przez oddziały niemieckie, a rosyjskim, zginęło wielu żołnierzy koalicji austro – węgierskiej (żołnierze ci polegli w dniach 4-6 grudnia 1914 roku). Boje na terenie wioski odznaczały się niezwykłą zaciętością, a wzajemne ostrzeliwanie pozycji trwało ponad miesiąc. Wśród ludności cywilnej nie było ofiar, ponieważ mieszkańcy opuścili teren walk, kryjąc się ze swym ocalałym dobytkiem ruchomym po okolicznych lasach. Wioska poniosła jednak duże straty gospodarcze w postaci bydła, zboża i ziemniaków do tego stopnia, że w okresie wiosennym mieszkańcy nie mieli czym obsiać swoich pól, wiec przednówek był bardzo dotkliwy. Wielu mieszkańców Kasiny Wielkiej zaangażowanych w działania wojenne na różnych frontach nie wróciło z wojny, ginąc w rozlicznych miejscach walk i potyczek, natomiast część z nich powróciła jako inwalidzi. Można zatem rzec, że przelana i oddana krew Kasinian i Polaków to wielka ofiara, ogromna cena, jaką zapłacono za wolność ojczyzny.

Żołnierze, którzy zginęli w czasie działań wojennych w boju o Kasinę pochowani zostali nieopodal stacji PKP, gdzie dla ich uczczenia wybudowano po wojnie pomnik oraz nagrobki. Cmentarz ogrodzono murem kamiennym oraz częściowo prętami metalowymi; jest on więc dobrze utrzymany, a opiekę nad nim sprawuje Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej, co jest dla młodego pokolenia dodatkowa lekcją historii o I wojnie światowej i wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie Kasiny Wielkiej.

Ten niewielki (110 m2) cmentarz znajduje się we wschodniej części miejscowości Kasina Wielka, obok stacji kolejowej, na zachodnim stoku Śnieżnicy.

Ma kształt kwadratu. Pośrodku znajduje się pomnik,w formie obelisku, wykonany z kamienia. Wokół niego ułożone są symetrycznie groby. Cmentarz jest ogrodzony i obsadzony dookoła brzozami.

Pochowano na nim 20 żołnierzy austro-węgierskich oraz 1 żołnierza niemieckiego, poległych w grudniu 1914 r.

 

Przewiń do góry
Skip to content